Szklane elewacje frontowe z panelami pojemnościowymi

12 września 2015

We współczesnych sterownikach elektronicznych, modnym i eleganckim rozwiązaniem jest zastosowane szklanej elewacji frontowej połączonej z pojemnościowym panelem sterującym. Panel pojemnościowy naklejony na wyświetlacz przymocowany jest do spodniej strony płyty szklanej elewacji.

Elewacja frontowa wykonana ze szkła jest odporna na działanie czynników chemicznych i klimatycznych, może być bardzo elegancka a wykonana z odpowiedniej jakości materiału, będzie również odporna na za-drapania i inne narażenia mechaniczne. Grafika jest nadrukowywana na spodniej stronie płyty szklanej. Jej forma ograniczona jest jedynie wyobraźnią zamawiającego, a ze względu na sposób nadruku, jest całko-wicie odporna na zniszczenie mechaniczne. Ekran dotykowy zastępuje klawisze i umożliwia adaptacyjne sterowanie elektroniką urządzenia. Najczęściej stosowanymi ekranami dotykowymi są wyświetlacze LCD z umieszczonymi nad nimi panelami pojemnościowymi. Moduł panelu pojemnościowego w postaci cienkiej przeźroczystej warstwy, służącej do kontaktowania się z palcem, jest zakończony elastycznym wyprowadzeniem, zawierającym obwody czujnika. Palec zbliżony do czujnika ekranu zmienia pojemności najbliższych ścieżek znajdujących się pod nim. Na podstawie tych zmian zostaje obliczana pozycja naszego palca i miejsce dotknięcia. Do aktywacji czujnika pojemnościowego nie jest potrzebny nawet najmniejszy nacisk. Wystarcza zbliżenie do jego powierzchni lub delikatne przesunięcie po jego powierzchni palcem. Czujnik pojemnościowy odbiera informację od palca, i przesyła ją do płytki sterującej, gdzie procesor przetwarza dane i przydziela je odpowiednio przypisanym funkcjom.

W celu uzyskania najlepszych parametrów eksploatacyjnych, wszystkie elementy panelu frontowego tzn. wyświetlacz, ekran dotykowy i szklaną elewację łączy się przy pomocy cienkiej warstwy kleju „optycznie czystego”. Tak zmontowane urządzenie, a następnie naklejone na obudowę, będzie miało doskonałą przezroczystość okienka i odporność na narażenia środowiskowe.

Firma QWERTY opanowała technologię nadruku kolorowymi atramentami na płytach szklanych i we współpracy z firmą Unisystem oferuje szklane panele frontowe, sterowane pojemnościowo, które są projektowane i wykonywane na indywidualne zamówienia klientów.

Zapraszamy do korzystania z takich możliwości kreacji urządzeń.

Elektronik, marzec 2014

Zobacz skan artykułu